Poradnik pogrzebowy

Najtrudniejsze chwile w ludzkim życiu to te, które są związane ze śmiercią Bliskich Osób. Jednak nawet w takich chwilach konieczne jest konkretne działanie. Z myślą o takich właśnie chwilach – podpowiadamy, co należy uczynić, aby w sposób godny przygotować uroczystości Ostatniego Pożegnania.

Jeśli zgon nastąpił w domu konieczne jest wezwanie lekarza rodzinnego (w godzinach pracy ośrodka zdrowia) lub lekarza z pogotowia (w pozostałych przypadkach). Lekarz po stwierdzeniu zgonu powinien wystawić kartę zgonu. Ten dokument upoważnia zakład pogrzebowy do realizacji eksportacji ciała Zmarłego.

Jeśli zgon natomiast nastąpił w szpitalu lub w placówce opiekuńczo-medycznej kartę zgonu wystawia personel tej placówki.

Po otrzymaniu karty zgonu możliwa jest eksportacja ciała Zmarłego do chłodni. W przypadku Zakładu Pogrzebowego WALCZAK z Katowic należy zadzwonić pod całodobowy numer 504 087 200 lub 032 254 46 45 . Przedstawiciele tej firmy pogrzebowej pojawią się najszybciej, jak to możliwe, i z wielkim szacunkiem przetransportują ciało Zmarłego do chłodni.

Następnym krokiem jest uzyskanie aktu zgonu, który pozwala na rozpoczęcie właściwej organizacji pogrzebu.

Akt zgonu otrzymuje się po przedstawieniu w Urzędzie Stanu Cywilnego dokumentów takich, jak:

– karta zgonu

– dowód osobisty osoby zmarłej

– dowód osobisty osoby, która organizuje pogrzeb

Jeśli zgon nastąpił z przyczyn nienaturalnych i ciało Osoby Zmarłej trafiło do Zakładu Medycyny Sądowej lub innej instytucji, zajmującej się wyjaśnieniem przyczyn śmierci, należy uzyskać stosowne pozwolenie na pochówek.

Zakład Pogrzebowy WALCZAK w Katowicach na podstawie niezbędnych w takich przypadkach dokumentów zajmie się organizacją pogrzebu.

Dokumenty, które są konieczne do podjęcia czynności organizacyjnych przez naszą firmę to:

– akt zgonu

– dowód osobisty Osoby Zmarłej

– dowód osobisty osoby odpowiedzialnej za organizację pogrzebu

– zaświadczenie z zakładu pracy Osoby Zmarłej

– legitymacja rencisty lub emeryta (lub też ostatni odcinek renty/emerytury)

Jeśli jakiekolwiek działania związane z organizacją pogrzebu są dla Państwa niemożliwe do realizacji – z różnych powodów – możemy podjąć się ich w Państwa imieniu, po otrzymaniu stosownego upoważnienia. Możemy nie tylko zająć się przygotowaniem samych uroczystości żałobnych – ze wszystkimi czynnościami, które je poprzedzają – ale także możemy uzyskać w Państwa imieniu stosowne dokumenty (w USC czy w ZUS) i zająć się formalnościami pogrzebowymi.

Zakład Pogrzebowy WALCZAK, korzystając z długoletniego doświadczenia kompleksowej organizacji uroczystości pogrzebowych, daje Państwu gwarancję przygotowania ostatniej drogi w sposób piękny, elegancki i niepowtarzalny.

Lokalizacja

ul. Dębowa 24a, Katowice