Pogrzeby świeckie

Pogrzeby świeckie w Polsce na ten moment są mało popularne, ze względu na to, iż 95% społeczeństwa stanowi wyznanie katolickie. Jednakże zauważono, iż jest to ceremonia na, którą zaczyna się decydować większa liczba osób, w niektórych miastach oraz regionach staję się to bardziej powszechne i rozprzestrzenia się nieustannie.

Na czym polegają ceremonie świeckie?

Jest to ceremonia przeznaczona dla osób, które są niewierzące lub są innego wyznania niż katolickie. Pogrzeb świecki prowadzony jest bez obecności księdza oraz wyzbyty wszelkich symboli religijnych. Ceremonia świecka prowadzona jest przez mistrza Ceremonii Pogrzebowych, który wygłasza mowę pogrzebową oraz nadaje podniosłości i godności uroczystości. Przed całą ceremonią rodzina wraz z Mistrzem Ceremonii Pogrzebowej szczegółowo precyzuje i dogaduje się w sprawie przebiegu ceremonii. Mistrz Ceremonii Pogrzebowej powinien posiadać takie cechy jak: wyrozumiałość, empatia oraz elokwencja. Wielogodzinne rozmowy i ustalenia wraz z rodziną zmarłego wiążą się z ogromnym smutkiem i żałobą, więc ważne jest to, aby Mistrz Ceremonii Pogrzebowej wyróżniał się taktem oraz delikatnością.

pogrzeb świecki Walczak Pogrzeby

Kto decyduje o rodzaju wybranego pochówku?

Decyzja o szczegółach i rodzaju pochowania zmarłego należy do Rodziny. Najczęściej jest to decyzja spowodowana z ostatniej woli, zapisu w testamencie, natomiast zdarza się, że takie ustalenia są spowodowane przekonaniami Rodziny, która podejmuje taką decyzje za osobę zmarła ze względu, iż uważają, że taka forma pożegnania byłaby odpowiednia. Istotnym i przeważającym faktem jest to, iż taka forma pożegnania nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi formalnościami. W celu skorzystania z usług ceremonii pogrzebowych należy zgłosić się do naszego zakładu pogrzebowego Walczak. Po odbytej ceremonii osoba zmarła pochowana jest zazwyczaj na cmentarzu komunalnym. Warto podkreślić, iż zakład pogrzebowy Walczak organizuje potrzeby wszystkich rodzajów na wszystkich cmentarzach w Katowicach i okolicach.

Przebieg ceremonii świeckiej

Przebieg ceremonii zależy od pomysłowości Mistrza, natomiast najczęściej szczegóły i przebieg ustalane są z rodziną zmarłego. Wszystko zależy od życzenia rodziny, natomiast dom pogrzebowy Walczak zawsze stara się dostosować do oczekiwań i możliwości rodziny. Nawet czas ceremonii można ustalić z Mistrzem Ceremonii, może to być krótkie wystąpienie np. do 15 minut czy też o wiele dłuższy. Podczas pogrzebu istnieje możliwość skorzystania z kaplicy cmentarnej oraz konduktem zmierzać w miejsce pochówku. Ważnym i wyróżniającym się elementem pogrzebu świeckiego jest mowa laudacyjna, przygotowana przez Mistrza Ceremonii po ówczesnej rozmowie z rodziną. Ważną kwestią jest oprawa muzyczna, która wyraża charakter i zainteresowania zmarłej osoby. Może być to muzyka na żywo jak i zarówno muzyka puszczona z odtwarzacza. Od tradycyjnej ceremonii pogrzebowej, ceremonia świecka różni się umieszczeniem palu świeckiego zamiast krzyża, który ustawiany jest pionowo. Pal zazwyczaj jest drewniany, natomiast na życzenie rodziny może być lakierowany czy zdobiony.

Zakład pogrzebowy Walczak nieustannie stara się rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje, aby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rodzinom pogrążonym w żałobie. Walczak Katowice zawsze stara się dostosować do oczekiwań i możliwości finansowych klienta. Katowicki dom pogrzebowy współpracuje z doświadczonymi Mistrzami Ceremonii, dzięki którym uroczystość przebiegnie tak jak ustalił klient oraz gwarantują utrzymanie uroczystości w stylu podniosłym oraz emfatycznym.

Lokalizacja

ul. Dębowa 24a, Katowice