Pogrzeb dziecka

Zakład pogrzebowy Walczak odznacza się ogromną empatią i obejmuje szczególną troską rodziców, którzy stracili swoje dzieci. Troska ta jest spowodowana empatią i zrozumieniem wśród pracowników pracujących w zakładzie pogrzebowym.

Największym bólem dla rodzica jest strata własnego dziecka na w skutek różnych przyczyn, a zakład pogrzebowy w Katowicach dokłada wszelkich starań, aby towarzyszyć rodzinie w tak bolesnej drodze. W tak przygnębiającym momencie rodzice są bardzo zagubieni.

pogrzeb-dziecka


Walczak z Katowic posiada bogate doświadczenie w organizacjach pogrzebów każdego rodzaju, w tym pogrzebów dzieci. Wielokrotnie w sposób godny i z odpowiednia symboliką żegnaliśmy dzieci, w tym także dzieci nienarodzone. W tak ciężkim momencie zakład dokłada wszelkich starań, aby odciążyć rodzinę z formalności urzędowych, ale niestety przy niektórych działaniach potrzebna jest obecność rodziców.

Zakład pogrzebowy Walczak dokłada wszelkich starań, aby odciążyć rodzinę w sprawach urzędowych, żeby mogła oddać się żałobie. Formalności związane z pogrzebem dzieci:

– karta zgonu, która wystawiana jest przez lekarza lub przez lekarza oddziału szpitalnego, gdy do śmierci doszło w szpitalu. W sytuacji poronienia lekarz wystawia kartę martwego urodzenia dziecka.

– akt zgonu, który wystawiany jest przez Urząd Cywilny. Śmierć dziecka należy zgłosić do 3 dni od daty zgonu, a w przypadku, gdy śmierć nastąpiła na w skutek choroby zakaźnej do 24h.

Lokalizacja

ul. Dębowa 24a, Katowice